News
Topical
Twelve National Conferences/Workshops will be organized until the end of June 2013 in the beneficiar...
Latest Projects
The projects aims at the development and evaluation of mitigation/adaptation policy portfolios and a...
The electricity generated from renewable energy sources will play an important role in reachi...

Работна среща на тема "Политики за смекчаване и адаптиране към промяната в климата", София, 28 юни 2013 г.

Дванадесет национални конференции/работни срещи се проведоха до края на месец юни 2013 г. в 12-те държави, участващи в проекта PROMITHEAS-4. Целта на тези срещи бе да се представят и дискутират Националните доклади относно сценариите и политиките за климата, разработени в рамките на проекта, както и да се обсъдят нуждите от по-нататъшни изследвания в тази област. Участници в срещите бяха представители на институции, имащи отношение към политиката по изменение на климата, научни организации в тази област, енергийни агенции, НПО, международни финансови институции, дипломатически представители и други.

Българската национална работна среща се проведе на 28 юни 2013 г. в Хотел Бест Уестърн Сити, София. Докладите от срещата са публикувани на страницата на проекта.