Бизнес и финанси

Sinerga.bg – Въздушни компресори

Sinerga.bg – Въздушни компресори

Синерга ООД е инженерингова фирма. Фирмата е създадена още през далечната 2008 г., като основната ѝ дейност е винтови компресори и компресорно оборудване за бизнеса.

През годините, Sinerga.bg се развива и успява да предложи добри стратегии и бизнеса да избере най – надеждното и енергийно ефективно решение.

Синерга ООД е един от малкото официални дистрибутори за компресорно оборудване Ingersoll Rand, като договора за партньорство с Ingersoll Rand е подписан 2018 г. Визията и доверието в Ingersoll Rand съвпадат с тези на Синерга ООД и така и до днес сме един от световните партньори.

Синерга ООД работи с фирми, които ползват големи количества сгъстен въздух за захранване на техните производствени линии, и за които надеждното снабдяване със сгъстен въздух е от голямо значение. Нашата помощ е особено ценна за фирми, които изграждат ново производство или са увеличили производствените си мощности и страдат от т. нар. “болките на растежа” и срещат трудности с осигуряването на надеждно захранване със сгъстен въздух.

Вземете и вашата оферта за компресорно оборудване от сайта на Sinerga.bg.

Сайт: https://sinerga.bg

Телефон: +359 887 70 23 25

Адрес: гр.София, ул. Стар Лозенски Път №58