Медицина

Университетска болница „Александровска“

Университетска болница „Александровска“

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна и като Александровска болница, е държавна болница в София, една от най-големите в града и страната. Александровска болница е водещ национален университетски и лечебен център, осигуряващ 24 часова медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури.

Управлението и организацията на работа в лечебното заведение покриват изискванията на международния стандарт за система за управление на качеството ISO 9001:2008. За това, че следва световните тенденции и отговаря адекватно на високите международни стандарти на лечение, през 2018г. УМБАЛ “Александровска” с прилежащите й структури получи “отлична” акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност, за срок от пет години. За същия период болницата е акредитирана с отлична оценка за обучение на студенти, специализанти и докторанти на Медицински университет, София.