Бизнес и финанси

Izbiram.bg – Личният ти финансов съветник

Izbiram.bg – Личният ти финансов съветник

IZBIRAM.bg” – Предлага и сравнява условията на услуги от всеки сектор!

IZBIRAM.bg” е професионален, независим и специализиран сайт, който сравнява условията на компании от различни сектори. Целта на “IZBIRAM.bg”  е да улесни своите потребители в избора на най-добрата услуга като качество и като цена, като достига до нуждите им и обхваща всички сфери. За постигането на тази цел, екипът от професионалисти на “IZBIRAM.bg”  разработи удобен и лесен начин всеки потребител на сайта да се възползва от съветите на дългогодишните експерти в областта на банкирането, застраховането, кредитирането, пенсионното осигуряване и предлагането на различни услуги, чрез сайта.

IZBIRAM.bg” ежедневно пресява огромно количество информация за всеки сектор от услуги, като по този начин дава възможност на потребителя да вземе най-правилното и обективно решение, при това напълно безплатно!

С помощта на постоянно актуализиращите се калкулатори на IZBIRAM.bg, потребителите могат да сравнят по иновативен и атрактивен начин условията на много компании. Може да се сравняват условията, таксите и тарифите на всички компании за бързи кредити, потребителски кредити, застраховки, пенсионно осигуряване и т.н.

С IZBIRAM.bg е лесно, защото може да намерите най-доброто предложение за кредит на пазара. При нужда от финансиране за закупуване на жилище или рефинансиране на съществуващ кредит – лицензираният кредитен консултант на IZBIRAM.bg оказва безплатно съдействие, търсейки най-изгодното предложение измежду всички банки в България.

С IZBIRAM.bg намирате най-евтината гражданска отговорност на момента, а освен това може да сключите медицинска застраховка (помощ при пътуване в чужбина) онлайн, застраховка каско и дори отмяна на пътуване.

IZBIRAM.bg се стреми да създаде общество от грамотни хора, които да вземат информирани решения, като публикува актуални безплатни съдържания и съвети към аудитория, търсеща финансова услуга или друг вид услуга.

IZBIRAM.bg постоянно разширява партньорската си мрежа, като през последните години започна да предлага услуги за фирми като фирмен кредит, правни услуги, счетоводни и ТРЗ услуги, обучения за служители и др.

IZBIRAM.bg може да популяризира всеки бранд, продукт или услуга с помощта на атрактивно рекламно присъствие.

IZBIRAM.bg ти помага лесно да сравняваш и бързо да избираш!