Бизнес и финанси

Булброкърс ЕАД – небанкова финансова институция

Булброкърс ЕАД – небанкова финансова институция

Професионална платформа за търговия на българската фондова борса. Основни характеристики на платформата на Булброкърс е сравнително лесната функционалност и исторически графики за изминали периоди.


Сайт: http://bulbrokers.com/
Телефон: 024893715